Kompleksowe i niezawodne usuwanie skutków ataków

ZAPEWNIENIE OPTYMALNEJ WYDAJNOŚCI I SKUTECZNOŚCI W REAGOWANIU NA ZDARZENIA

Malwarebytes Incident Response jest to skuteczne narzędzie pozwalające na usuwanie skutków ataków. Sprawia, że czas obecności zagrożeń w systemach jest bardzo krótki. Dodatkową zaletą oprogramowania jest fakt, że przywracanie zainfekowanych punktów końcowych z obrazów nie jest konieczne. Ponieważ podjęcie działań w odpowiedzi na zdarzenie wymaga czasu, co powoduje, że przywrócenie pojedynczego punktu końcowego z obrazu może trwać bardzo długo. Jednak Malwarebytes Incident Response ma zupełnie inne podejście.

Narzędzie Malwarebytes Incident Response automatycznie reaguje na zagrożenia. Posiada funkcje wykrywania i usuwania zagrożeń. Wszystko to przy pomocy jednego przycisku. Automatyczny proces reagowania pozwala na przyspieszenie reakcji w przypadku ataku, skracając przy tym czas obecności złośliwego oprogramowania obecnego w punktach końcowych.

Narzędzie Malwarebyts Incident Response dokładnie usuwa zagrożenia. Zastosowanie mechanizmu Linking Engine pozwala na całkowite usunięcie skutków ataku. Umożliwia przywrócenie punktu końcowego do pierwotnego stanu. Narzędzie nie skupia się nie tylko na aktywnych zagrożeniach, ale także na licznych komponentach rozsianych po systemie, które mogą stworzyć ryzyko ponownej infekcji.

Narzędzie umożliwia elastyczne wdrażanie i integrację rozwiązań. Rozwiązanie pozwala na łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą zabezpieczeń, spełniając jednocześnie wymogi systemów operacyjnych działających na punktach końcowych (Windows i Mac OS X).

GŁÓWNE FUNKCJE MALWAREBYTES INCIDENT RESPONSE

Własności Malwarebytes Incident Response:

 • Automatyczne usuwanie skutków ataków, co sprawia, że usuwanie złośliwego oprogramowania jest szybsze i dokładniejsze
 • Dokładne i kompleksowe usuwanie skutków ataków - Mechanizm Malwarebytes Linking Engine (pozwalający na jednoczesne wykrywanie i usuwanie wszystkich pozostałości po zagrożeniach)
 • Najlepsza telemetria
 • Aktywne wyszukiwanie - proaktywny sposób skanowania i wyszukiwania niedawno zidentyfikowanych wskaźników naruszeń (IOC).
 • Wysoka jakość ochrony
 • Elastyczne opcje wdrażania dostosowane do potrzeb użytkowników i gotowość do integracji

Najważniejsze zalety:

 • Automatyczne, dokładne i skuteczne usuwanie skutków ataków
 • Redukcja czasu obecności złośliwego oprogramowania w systemie
 • Redukcja kosztów i przyspieszenie procesu reagowania na zdarzenia
 • Wypełnianie luk w umiejętnościach i dostępnych zasobach ludzkich
 • Łączenie odseparowanych od siebie silosów operacyjnych

MALWAREBYTES INCIDENT RESPONSE

Kompleksowe i niezawodne narzędzie służące do usuwania skutków ataków. Zapewnia optymalną wydajność i skuteczność w reagowaniu na wszelkie zdarzenia. Malwarebytes Incident Response znacznie skraca czas obecności zagrożeń w systemach. Oprogramowanie sprawia, że przywracania zainfekowanych punktów końcowych z obrazów nie jest konieczne.

TECHNOLOGIA MALWAREBYTES INCIDENT RESPONSE

Mechanizm Incident Response

Machanizm posiadający funkcje szybkiego i dokładnego skanowania. Może odbywać się w sposób automatyczny lub w oparciu o harmonogram.

Breach Remediation

Jest to niewielkie narzędzie (bezagentowe), które umożliwia wdrażanie i integrację z istniejącymi narzędziami innych firm. Jego zadaniem jest wykrywanie złośliwego oprogramowania w obrębie punktów końcowych, które są połączone z siecią przy użyciu IOC - wskaźników naruszeń dostępnych w OpenIOC, czyli platformie udostępniania zagrożeń .

Platforma chmurowa Malwarebytes

Platforma posiadająca wiele własności. Jej zadaniem jest udostępnianie centralnych funkcji zarządzania oraz globalny widok zagrożeń dla skali wszystkich punktów końcowych. Dodatkowo konsola umożliwia zarządzanie zasobami.

Mechanizm Linking Engine

Technologia służąca do identyfikacji i dokładnego usuwania wszystkich pozostałości po zagrożeniach.

Forensic Timeliner

Narzędzie ułatwiające odkrywanie momentu i sposobu, w którym nastąpiło naruszenie bezpieczeństwa w systemie. Forensic Timeliner gromadzi i rejestruje szczegóły zdarzeń (z ponad 20 repozytoriów dzienników systemu Windows). Potem wyświetla je w sposób chronologiczny. Dzięki temu może określić również potencjalne kierunki rozwoju danego ataku.

Wiele trybów skanowania

Oprogramowania posiada kilka trybów skanowania: szybkie, pełne i niestandardowe. Wszystkie z nich posiadają szereg opcji konfiguracyjnych, dzięki czemu wyszukiwanie odbywa się prosty sposób - nie jest to uciążliwe dla użytkownika końcowego.

Jeśli zastanawiają się Państwo nad zakupem licencji Malwarebytes, ale nie są Państwo pewni, czy jest to najlepszy program z oferty Malwarebytes względem Państwa potrzeb, prosimy zapoznać się z tabelą przedstawiającą porównanie funkcji tego programu z innymi rozwiązaniami Malwarebytes.